Kenhem.com

Inloggen of inschrijven

Basisschool De Kern

ENGELS

De Kern wordt een officiele EarlyBird-school. EarlyBird is een expertisecentrum voor vreemde talen in het basisonderwijs. Zij werken nauw samen met het Ministerie van Onderwijs met als doel Engels als tweede taal te integreren in het curriculum van het basisonderwijs.

Wij willen door middel van v.v.t.o.E. onze school aan laten sluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving. In samenwerking met het voortgezet onderwijs werken wij aan een doorgaande leerlijn van 4 jaar tot en met 18 jaar. Daarmee versterken wij ons onderwijs en bereiden wij onze leerlingen beter voor op het vervolgonderwijs.   

PROGRAMMEREN EN ROBOTICA 

Kinderen groeien op in een wereld die steeds meer beïnvloed wordt door technologie. Ze gebruiken het dagelijks, maar weten vaak niet hoe technologie echt werkt. Onze missie is om onze leerlingen digitale vaardigheden bij te brengen – onmisbare vaardigheden om je goed te kunnen redden in de wereld waarin we steeds meer afhankelijk worden van technologie.

Tijdens de programmeerlessen werken onze leerlingen aan belangrijke 21e eeuwse vaardigheden, zoals computational thinking (denken als een computer), kritisch, creatief en probleemoplossend denken, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, samenwerken en communiceren.

MEDIAWIJSHEID 

Digitale media, zoals smartphones, tablets en computers, zijn voor kinderen de normaalste zaak van de wereld. Ze beheersen de techniek vaak al snel, maar de regels, afspraken en omgangsvormen moeten ze nog leren. Hoe lang mag je gamen? Mag iedereen zien wat je op Facebook doet? Hoe weet je wie je op internet kunt vertrouwen? Is digitaal pesten strafbaar? Dat zijn vragen waar kinderen bij geholpen kunnen worden. Wij doen dat op onze school in de groepen 1  t/m 8 middels praktische lessen Mediawijsheid. 

MUZIEKONDERWIJS

Muziekonderwijs stimuleert de creativiteit van kinderen. Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier. Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

Op onze school wordt het muziekonderwijs in de groepen 1 t/m 5 gegeven door juf Veronika. Zij heeft een Conservatorium achtergrond. 

De groepen 6 t/m 8 krijgen elke week muziekonderwijs van juf Femke. Zij is een docent van Cultura.

SPORT

Onze school is de trotse eigenaar van 3 zeer goed gevulde bekerkasten. Het zal niet lang duren voor er een 4e kast bijgeplaatst moet worden. Sport staat bij ons hoog in het vaandel. Zo nemen de groepen 4 t/m 8 deel aan de Sportolympiade, de groepen 5 en 6 doen mee aan het jaarlijkse handbaltoernooi en de groepen groepen 7 en 8 spelen mee in het jaarlijkse voetbaltoernooi.
Onze leraren doen hun uiterste best om uitdagende gymlessen te verzorgen, passend bij de leeftijd. Regelmatig worden er gastlessen verzorgd door diverse sportverenigingen.

BIBLIOTHEEKBUS

De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 mogen onder schooltijd gebruik maken van de bibliotheekbus. Onder begeleiding van 2 enthousiaste ouders, mogen de kinderen in kleine groepjes een leuk (voor) leesboek kiezen.

HVO/GVO

Op Basisschool de Kern worden lessen HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs) en GVO (Godsdienstig Vormings Onderwijs) gegeven door gastdocenten in de groepen 5 t/m 8. Deze lessen worden gegeven met de bedoeling om de kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.
Ouders zijn vrij om te kiezen bij welke richting hun kind aansluit. 
Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.