Menu

Het studiecentrum is een samenwerkingsverband tussen stichting Sabiel, Somalische vereniging, stichting Samenstede, Malkander en buurtcentrum “het Kernhuis”. Binnen het Studiecentrum zijn krachten en culturen gebundeld en wordt er aandacht besteed aan verschillende aspecten als talent- en identiteitsontwikkeling. De jeugd krijgt gezamenlijk huiswerkbegeleiding waardoor schoolresultaten, sociale vaardigheden en zelfbeeld verbeteren.

maandag 14:00 - 20:00
dinsdag 13:00 - 17:00
woensdag 14:00 - 20:00
donderdag 14:00 - 20:00
vrijdag gesloten
zaterdag gesloten
zondag gesloten
Eventueel zijn we in de schoolvakanties open

Hoe is het studiecentrum ontstaan?

In een toch al gepolariseerd Veldhuizen en Kernhem werd versnipperd en op verschillende manieren huiswerkbegeleiding aangeboden. Vanuit Wijkcentrum Het Kernhuis werd dit opgemerkt en hebben verschillende organisaties de handen ineen geslagen om één duidelijke visie te vormen. Deze zogenoemde stuurgroep bestaat uit stichting Sabiel, Somalische vereniging, stichting Samenstede, Malkander en buurtcentrum “het Kernhuis”. Na anderhalf jaar werken aan een projectplan heeft de gemeente een ‘go’ gegeven en opende het studiecentrum in oktober 2016 voor het eerst haar deuren. 


Gemotiveerde en vrijwillige mentoren begeleiden kleine groepjes kinderen of jongeren. Door de kleinschaligheid en de verschillende culturen leert de jeugd met en van elkaar. De formule raakt bij steeds meer ouders bekend en de wachtlijst groeit gestaag. Omdat het centrum nog in de opstartfase is, zijn we ontzettend druk met netwerk bouwen, stage- & werkplekken zoeken voor de 16+’ers en willen we het succes kunnen blijven uitbreiden dan zijn er nog meer mentoren nodig.


De naam ‘studiecentrum’ is bewust breed neergezet zodat er in de toekomst uitgebreid kan worden naar andere zaken die aan studie gerelateerd zijn. Zo is er op dit moment een klein groepje jongere vluchtelingen gestart met het leren van de Nederlandse taal. 

Wat is het studiecentrum?

Zoals de slogan zegt is het studiecentrum meer dan alleen studeren. Naast het bieden van huiswerkbegeleiding, sluiten mentoren de middag af met een oefening uit de vaardighedenlijn. De vaardighedenlijn zijn oefeningen die worden gebaseerd op methodieken uit het sociaal werkveld of worden geschreven a.d.h.v. maatschappelijke thema’s. Hieronder volgen een aantal voorbeelden:
- In de periode dat er druk gewerkt werd om een nieuwe regering te vormen, werd de volgende oefening uitgevoerd. De kinderen werden in verschillende groepjes onder verdeeld en moesten met dat groepje één regel bedenken die zij graag in zouden willen voeren. Ze moesten hierbij ook bedenken waarom ze dit zouden willen en dit beargumenteren. Uiteindelijk hebben de twee groepen een woordvoerder aangewezen om hun regel te motiveren.
- Aan het einde van de huiswerkbegeleiding werd er een blaadje met een aantal onafgemaakte zinnen uitgedeeld. Zinnen zoals ‘als je zo doet dan word ik blij…’ en ‘ik erger me als een ander…’. Vervolgens werd de groep in tweetallen verdeeld en werden kinderen bij elkaar gezet die elkaar nog niet goed kenden. Ze moesten vervolgens de uitkomsten met elkaar gaan vergelijken.

Op deze manier willen we meer doen dan alleen huiswerkbegeleiding. Door allerlei jeugdigen bij elkaar te zetten wordt niet alleen het netwerk vergroot maar maakt de jeugdige ook kennis met verschillende culturen. Door oefeningen als hierboven leren jeugdigen argumenteren, nadenken
over belangrijke thema’s, luisteren naar de ander en wordt er gewerkt aan zelfreflectie.

We hebben een middag en een avondgroep bij het studiecentrum. De middaggroep bestaat uit basisschoolkinderen van ongeveer 8 t/m 12 jaar oud. Voor de middaggroep zijn we elke maandag, woensdag en donderdag van 15:45 tot 17:15 geopend. De avondgroep wordt bezocht door jongeren die op de middelbare school zitten, maar jongeren die op het mbo zitten en wat hulp kunnen gebruik zijn ook van harte welkom. Voor de avondgroep zijn we elke maandag, woensdag en donderdag van 18:30 tot 20:00 geopend.