Onze wijkprojecten en activiteiten


Als Kernhemmers dromen we van een wijk in bloei. Een wijk waar jeugd veilig kan opgroeien, genieten en ontwikkelen. Een wijk waar buren elkaar kennen en ontmoeten, en helpen als dat nodig is. Een wijk waar we delen normaal vinden. Een wijk waar duurzaamheid hoog op de agenda staat, omdat we graag zorgen voor onze mooie aarde. Een wijk waar we samen zoeken naar de beste oplossingen voor de talloze uitdagingen die we samen hebben. 

Hieronder een overzicht van de verschillende projecten en activiteiten die er zijn in en voor de wijk. In 2018 waren we ook genomineerd voor de Appeltjes van Oranje (Oranje Fonds) Bekijk hier de video.

Binnen YOUTH wordt een platform geboden om jeugd met elkaar en met betrokken volwassenen te verbinden door samen te sporten, te dansen of muziek te maken. Ook wordt jeugd gestimuleerd om als maatschappelijke stage mee te draaien in onze andere projecten waardoor ze ervaring op doen in wijkwerk en projectmatig werken. Vanuit deze verbinding met jeugd komen weer lijnen met onder andere het zorgprogramma van de community. Meer info.

Projecten: 
Zaalvoetbal & uitjes
Maatschappelijke stage
Tienerclub
Kidsclub
Zaalvoetbalcompetitie  
Heb je boodschappen nodig of moet er een schutting gezet worden? Wil je hulp bij de financiën, heb je behoefte aan een luisterend oor of is er behoefte aan een andere vorm van hulp? Via KenHem Care ondersteunen wij wijkgenoten met allerlei zaken. Veelal zijn dit wijkgenoten die zelf een klus niet kunnen klaren vanwege uiteenlopende redenen. Het is dan altijd fijn dat er buren en wijkgenoten klaar staan om je net een stukje verder te helpen. Meer info.

Projecten: 
Kernhem Doet
Koningsdag
Burendag
Maatjes & klusjes
Themabijeenkomsten 
Vrouwenavonden 
Sportavonden

Deeleconomie is in opkomst. Wij vinden delen een prachtige waarde, erg sociaal en duurzaam. Onze elektrische deelauto's zijn daarvan een voorbeeld, maar ook dit platform heeft alles te maken met delen van informatie, goederen en netwerk. We brengen binnen Sharit ondernemers bij elkaar in een lokaal netwerk, en in op de achtergrond werken we aan een deelshop op wijkniveau waar we goederen uit de wijk een nieuwe bestemming kunnen geven. Meer info.

Projecten: 
Deelauto's
Online Platform
Sharit2Party 
Project Wijkie 
Ondernemersnetwerk

Met GREENIT wordt ingezet op een duurzame wijk. De projecten die uitgevoerd worden zijn ondernemend van aard, en leveren na verloop van tijd ook inkomsten op die noodzakelijk zijn om de andere programma’s te kunnen bekostigen. Daarnaast zorgen de projecten voor ingangen en verbindingen met wijkbewoners die op andere manieren niet in ons netwerk betrokken raken. Door het thema duurzaamheid vooral gezamenlijk als straat of met meerdere wijkbewoners op te pakken, ontstaat er verbinding en vertrouwen onderling. Meer info. 

Projecten: 
Inkoop zonnepanelen
Wijkwindmolen
Biodiversiteit
Lokale duurzame voeding

Iedereen uit de wijk Kernhem doet en werkt mee aan de missie voor de bloei van de wijk. De community heeft echter wel een christelijke basis. Dit betekent dat er binnen de wijkcommunity een groep christenen samen optrekken en met elkaar het leven delen. We ontmoeten elkaar op verschillende momenten. De belangrijkste zijn de Brunchviering op zondagmorgen en de community-avond op dinsdag. 

Ontmoeting: 
Brunchviering
Huisgroepen
Maandelijkse studieavond 

KenHem Community 
Iedere woensdag zijn we als kernteam aanwezig in buurtcentrum Het Kernhuis. Je bent van harte uitgenodigd om kennis te maken en je vragen te stellen.

Meer informatie:
Rene Visser
of 0633839176