Kenhem.com

Inloggen of inschrijven

Onze wijkprojecten en activiteiten


Al jaren zetten wij ons met hart en ziel in voor onze mooie wijk, met als doel Kernhem en Kernhemmers meer en meer tot bloei te zien komen. We doen dit op een uniek manier, met een aantal zeer diverse programma's. De programma's hebben één ding gemeen; ze combineren zingeving met de dagelijkse praktijk van leven. In 2018 waren we genomineerd voor de Appeltjes van Oranje (Oranje Fonds) Zie hier de video.

YOUTH

Binnen YOUTH wordt een platform geboden om jeugd met elkaar en met betrokken volwassenen te verbinden door samen te sporten, te dansen of muziek te maken. Ook wordt jeugd gestimuleerd om als maatschappelijke stage mee te draaien in onze andere projecten waardoor ze ervaring op doen in wijkwerk en projectmatig werken. Vanuit deze verbinding met jeugd komen weer lijnen met onder andere het zorgprogramma van de community. Meer info.

Projecten: zaalvoetbal, maatschappelijke stage, tienerclub, kidsclub, zaalvoetbalcompetitie en uitjes. 

   

CARE

Heb je boodschappen nodig of moet er een schutting gezet worden? Wil je hulp bij de financiën, heb je behoefte aan een luisterend oor of is er behoefte aan een andere vorm van hulp? Via KenHem Care ondersteunen wij wijkgenoten met allerlei zaken. Veelal zijn dit wijkgenoten die zelf een klus niet kunnen klaren vanwege uiteenlopende redenen. Het is dan altijd fijn dat er buren en wijkgenoten klaar staan om je net een stukje verder te helpen. Meer info.

Projecten: Kernhem Doet, Koningsdag, Burendag, maatjes en klusjes en themabijeenkomsten 

 

SHARIT

Deeleconomie is in opkomst. Wij vinden delen een prachtige waarde, erg sociaal en duurzaam. Onze elektrische deelauto's zijn daarvan een voorbeeld, maar ook dit platform heeft alles te maken met delen van informatie, goederen en netwerk. We brengen binnen Sharit ondernemers bij elkaar in een lokaal netwerk, en in op de achtergrond werken we aan een deelshop op wijkniveau waar we goederen uit de wijk een nieuwe bestemming kunnen geven. Meer info.

Projecten: Deelauto's, Online Platform, Deelshop, Project Wijkie en het Ondernemersnetwerk

   

GREENIT

Met GREENIT wordt ingezet op een duurzame wijk. De projecten die uitgevoerd worden zijn ondernemend van aard, en leveren na verloop van tijd ook inkomsten op die noodzakelijk zijn om de andere programma’s te kunnen bekostigen. Daarnaast zorgen de projecten voor ingangen en verbindingen met wijkbewoners die op andere manieren niet in ons netwerk betrokken raken. Door het thema duurzaamheid vooral gezamenlijk als straat of met meerdere wijkbewoners op te pakken, ontstaat er verbinding en vertrouwen onderling. Meer info. 

Projecten: Inkoop zonnepanelen, Windenergie, excursies en lokale duurzame voeding. 

SEARCHIT

Binnen SEARCHIT wordt aandacht besteed aan de waarden en inspiratie van waaruit wijkbewoners bouwen aan de wijk en investeren in verbinden, vertrouwen en zorg voor kwetsbare groepen in de wijk. Binnen deze projecten is er meer ruimte om met elkaar te bespreken waar de complexiteit van het leven zit, en hoe we elkaar daarin kunnen helpen. Meer info.

Projecten: Brunchmeeting 

     

KenHem Community
Iedereen uit de wijk Kernhem doet en werkt mee aan de missie voor de bloei van de wijk. De community heeft echter wel een christelijke basis. Dit betekent dat er binnen de wijkcommunity een groep christenen samen optrekken en met elkaar het leven delen. We ontmoeten elkaar op verschillende momenten. De belangrijkste zijn de Brunchviering op zondagmorgen en de community-avond op dinsdag. 

Ontmoeting: Brunchviering, ontmoetingsavonden en bijbelstudie


Meer informatie:
Rene Visser
of 0633839176