Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Kenhem.com

Inloggen of inschrijven

Onze wijkprogramma's


Al jaren zetten wij ons met hart en ziel in voor onze mooie wijk, met als doel Kernhem en Kernhemmers meer en meer tot bloei te zien komen. We doen dit op een uniek manier, met een aantal zeer diverse programma's. De programma's hebben één ding gemeen; ze combineren zingeving met de dagelijkse praktijk van leven.


YOUTH

Binnen YOUTH wordt een platform geboden om jeugd met elkaar en met betrokken volwassenen te verbinden door samen te sporten, te dansen of muziek te maken. Ook wordt jeugd gestimuleerd om als maatschappelijke stage mee te draaien in onze andere projecten waardoor ze ervaring op doen in wijkwerk en projectmatig werken. Vanuit deze verbinding met jeugd komen weer lijnen met onder andere het zorgprogramma van de community.

CARE

Heb je boodschappen nodig of moet er een schutting gezet worden? Wil je hulp bij de financiën, heb je behoefte aan een luisterend oor of is er behoefte aan een andere vorm van hulp? Via KenHem Care ondersteunen wij wijkgenoten met allerlei zaken. Veelal zijn dit wijkgenoten die zelf een klus niet kunnen klaren vanwege uiteenlopende redenen. Het is dan altijd fijn dat er buren en wijkgenoten klaar staan om je net een stukje verder te helpen.

SHARIT

Deeleconomie is in opkomst. Wij vinden delen een prachtige waarde, erg sociaal en duurzaam. Onze elektrische deelauto's zijn daarvan een voorbeeld, maar ook dit platform heeft alles te maken met delen van informatie, goederen en netwerk. We brengen binnen Sharit ondernemers bij elkaar in een lokaal netwerk, en in op de achtergrond werken we aan een deelshop op wijkniveau waar we goederen uit de wijk een nieuwe bestemming kunnen geven. 

GREENIT

Met GREENIT wordt ingezet op een duurzame wijk. De projecten die uitgevoerd worden zijn ondernemend van aard, en leveren na verloop van tijd ook inkomsten op die noodzakelijk zijn om de andere programma’s te kunnen bekostigen. Daarnaast zorgen de projecten voor ingangen en verbindingen met wijkbewoners die op andere manieren niet in ons netwerk betrokken raken. Door het thema duurzaamheid vooral gezamenlijk als straat of met meerdere wijkbewoners op te pakken, ontstaat er verbinding en vertrouwen onderling.

SEARCHIT

Binnen SEARCHIT wordt aandacht besteed aan de waarden en inspiratie van waaruit wijkbewoners bouwen aan de wijk en investeren in verbinden, vertrouwen en zorg voor kwetsbare groepen in de wijk. Binnen deze projecten is er meer ruimte om met elkaar te bespreken waar de complexiteit van het leven zit, en hoe we elkaar daarin kunnen helpen.