Over de wijk Kernhem


De wijk Kernhem is een grote nieuwbouwwijk aan de noordzijde van Ede. Tussen 1999 en 2009 zijn in het oostelijk deel van de wijk zo’n 1.100 woningen gebouwd. De komende jaren komen daar nog ongeveer 1.900 woningen bij. Deze krijgen een plek in het gebied tussen het bestaande deel en de snelweg A30 aan de westzijde. De noordzijde van de wijk wordt begrensd door de Doesburgerdijk en de zuidzijde door de N224.

 Voorzieningen

Sinds mei 2015 heeft aan de oostkant van Kernhem het winkelcentrum Parkweide haar deuren geopend. Hier kunt u terecht voor de dagelijkse boodschappen. Aan de Stakenberg zal in 2016 in één gebouw een medisch centrum en kinderdagverblijf worden gerealiseerd.

Aan de Parkrand ligt het wijkcentrum Kernhuis. Het wijkcentrum is een ontmoetingsplek voor de bewoners van de wijken Kernhem en Veldhuizen A. Hier kunt u terecht voor cursussen, workshops en huiswerkbegeleiding en de mogelijkheid om ruimtes te huren. Voor meer informatie: www.hetkernhuis.nl.

             


Gezondheidscentrum

Op dit moment zijn er nog tijdelijke voorzieningen voor de wijk geregeld in het Buurtsteunpunt Kernhem, Doesburgerdijk 7, 6718 VE  Ede. Hier kunt u terecht voor diverse voorzieningen zoals huisarts, apotheek, verloskundigepraktijk en een praktijk voor manuele- en fysiotherapie. 


Scholen en kinderopvang

Aan de Balgzand bieden de basisscholen De Kleine Prins en De Vuursteen per school onderdak aan 225 tot 250 leerlingen. Bij de scholen biedt De Blauwe Kolibri buitenschoolse opvang (BSO). Naast het terrein van de scholen komen er voor het bewegingsonderwijs van de scholen en voor sportverenigingen ook nog 2 gymzalen. In de school De Kern aan het Kleine Houtplein is eveneens basisonderwijs en opvang beschikbaar.


Ecozone

De natuur krijgt binnen Kernhem volop de ruimte. Ongeveer een kwart van de totale oppervlakte bestaat uit natuurlijke landschapselementen. De ecozone aan de noordkant van de wijk is daarvan de meest in het oog springende. De gevarieerde structuur en samenstelling van deze vijftig meter brede bosstrook langs de Doesburgerdijk biedt ruimte aan vele soorten flora en fauna. De overige bestaande houtwallen bieden eveneens een prima basis om bosplanten, broedvogels en kleine zoogdieren zoals de vleermuis in stand te houden.

De ecozone is ooit bedacht als compensatie voor het verdwijnen van groen door woningbouw Kernhem en zou dienst moeten doen om - onder andere – kleine zoogdieren de kans te geven om zich vanaf de Veluwe naar het agrisch buitengebied te verplaatsen. Daarom zijn later faunatunnels aangelegd onder de A30 om dit proces niet te belemmeren. Recente studies laten zien dat de tunnels regelmatig worden gebruikt door allerlei diersoorten.

Verder is in de ecozone gezocht naar het samengaan van natuur- en recreatieve functies. Het is de bedoeling dat er ook in het nog te ontwikkelen deel van Kernhem een robuuste ecologische zone wordt aangelegd. Een plek voor de natuur en waaraan mensen veel plezier kunnen beleven.