De Deel Community is een groep wijkbewoners die zich inzetten voor de bloei van de wijk. We richten zich ons met name op het stimuleren van de deeleconomie in de wijk. Denk aan het delen van spullen, talenten en tijd. Het dee...
Lees meer
0618371032