Kenhem.com

Inloggen of inschrijven

Samenwerking KenHem en lokale kerken

Aanleiding

KenHem Community wil zich inzetten voor de bloei van de wijk Kernhem. Onze visie is dat we dit het beste kunnen realiseren door vraagstukken in de samenleving met een holistische bril te bekijken en aan te pakken vanuit de dimensies Zorg, Zaken en Zingeving. We realiseren ons dat we dit niet alleen kunnen en willen ons daarom op deze vlakken graag verbinden met betrokken partners die kennis en knowhow hebben opgebouwd in één van deze dimensies. 

Al eerder werden er nauwe verbindingen gelegd met het sociale domein (zorg) en met ondernemers (zaken) om waar mogelijk de samenwerking te zoeken in het belang van onze wijk. Wat nog ontbrak was een goede samenwerking met één of meerdere kerken uit Ede. Twee jaar geleden zijn we gestart om de mogelijkheden te verkennen tot samenwerking, vanuit de hoop ook hierin mooie verbindingen tot stand te zien komen. 

Resultaat

Na twee jaar verkenning was het dinsdagavond 2 juli eindelijk zover. Tijdens een goed bezochte bijeenkomst werd er een samenwerkingsovereenkomst getekend door baptistengemeente Op Doortocht, de Oude Kerk Gemeente en KenHem Community. Een mooie mijlpaal; beide gemeenten hebben een groot netwerk en veel ervaring en kunnen daarmee KenHem helpen waar nodig. Tegelijkertijd kan KenHem richting deze kerken (en andere) een rol spelen als het gaat om wijkgericht werken en communitybuilding. Kortom: een verbinding die voor alle partijen een uitdaging én een zegen is. En laat dat nu precies het grensvlak zijn waarop we graag onze partners zoeken ????.

Landelijke expertise 

Ook de landelijke netwerken van de nieuwe partners beschikken over veel ervaring rondom pionieren in wijken. Door deze samenwerking kan KenHem Community als pioniersplek ook gebruik maken van funding, coaching en training. Uiteraard maken we graag gebruik van de grote hoeveelheid kennis en ervaring die beschikbaar is in deze netwerken en zijn we blij met de extra mogelijkheden die ons geboden worden om te groeien als pioniers en pioniersplek.

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.